حکمت سینا


مدیر مسئول : توتون کوبان، محبوبه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. ابوریحان، پ. 96
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۴۱۶۴
تلفن : ۶۶۴۶۱۲۹۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۶۵۰۵
شماره پروانه نشر : ۷۸۷۷ موقت
پست الکترونیکی : d_tashayo@yahoo.com
وب سایت : http://www.basiratprinting.com
شناسه شابك : [۵۴۹۲-۶۰۰],[۸۰۵۸-۶۰۰],[۹۰۴۷۶-۶۰۰],[۹۱۴۱۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : حکمت سینا

فهرست كتاب های ناشر