دایره سفید


مدیر مسئول : فراشاهیان، محمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار، خ.اقبالپور، پ. 27
صندوق پستی : ۱۴۷۷۷۷۵۱۴۱
تلفن : ۴۴۸۵۲۲۰۳ ، ۴۴۸۵۲۲۰۴ ، ۴۴۸۲۰۱۸۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۴/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۴۴۸۵۴۶۷۸
شماره پروانه نشر : ۷۸۰۰ موقت
پست الکترونیکی : whtcircle@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۷۶-۶۰۰],[۹۳۴۷۵-۶۰۰],[۹۶۸۸۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دایره سفید

فهرست كتاب های ناشر