شانی


مدیر مسئول : صالحی، منوچهر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : بین چهارراه مصباح و چهارراه کارخانه قند، جنب بانک مسکن‌، ساختمان 385، واحد 3
صندوق پستی : ۳۱۳۵۶۳۱۵۱۱
تلفن : ۳۲۲۶۲۱۰۵ ، ۳۲۲۶۲۱۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۶۲۱۰۵
شماره پروانه نشر : ۷۶۶۸ موقت
پست الکترونیکی : nashreshani@yahoo.com
وب سایت : http://www.ketabrah.ir
شناسه شابك : [۳۷۲-۶۰۰],[۵۸۱۵-۶۰۰],[۶۸۸۲-۶۰۰],[۲۷۵۷-۹۶۴],[۹۶۴۷۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شانی

فهرست كتاب های ناشر