شورآفرین


مدیر مسئول : کاظمیان مقیمی، سیمین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، نرسیده به پیچ شمیران، کوی نوبخت،شماره 2 ، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۶۳۹۶۳۷۴۹۸
تلفن : ۸۸۴۳۰۴۹۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۳۶۳ موقت
پست الکترونیکی : shourafarin@gmail.com
وب سایت : http://www.shoorafarin.com
شناسه شابك : [۶۹۵۵-۶۰۰],[۸۰۵۵-۶۰۰],[۸۸۲۲-۶۰۰],[۶۶۵۷-۶۲۲],[۲۹۹۵-۹۶۴],[۹۶۳۷۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شورآفرین

فهرست كتاب های ناشر