ساقی


مدیر مسئول : اثباتی، بهروز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فردوسی، خ. سپهبد قرنی، پ. 16
صندوق پستی : ۱۵۹۹۹۳۵۱۱۱
تلفن : ۸۸۸۰۴۸۴۶ ، ۸۸۸۰۴۲۴۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۵۳۹۱۳
شماره پروانه نشر : ۲۵۷۱ موقت
پست الکترونیکی : saghipub.1997@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۲۸-۶۰۰],[۶۱۱۲-۶۲۲],[۵۶۷۵-۹۶۴],[۹۰۶۹۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ساقی

فهرست كتاب های ناشر