دوستان (رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب)


مدیر مسئول : کریمی ‌زنجانی‌ اصل، ابراهیم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. فخررازی، بین خ. لبافی‌نژاد و خ. روانمهر، پ. 33
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۵۳۸۱۴
تلفن : ۶۶۴۹۲۹۶۲ ، ۶۶۹۵۹۷۱۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۲۹۶۲
شماره پروانه نشر : ۲۱۴۲ موقت
پست الکترونیکی : doostanpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.doostaan.ir
شناسه شابك : [۹۷۲۳۵-۶۲۲],[۶۲۰۷-۹۶۴],[۹۰۹۷۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگ