نشر تاریخ ایران


مدیر مسئول : اتحادیه، منصوره
زمینه فعالیت : جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پایین‌تراز م. فلسطین، پ. 110، ط. سوم، واحد 304
صندوق پستی : ۱۴۱۶۸۹۴۳۹۸
تلفن : ۶۶۴۶۳۰۳۰ ، ۶۶۴۹۶۳۹۱ ، ۶۶۴۶۳۰۳۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۳۰۳۰
شماره پروانه نشر : ۶۸۳ موقت
پست الکترونیکی : NashreTarikheIran@gmail.com
وب سایت : http://www.nashretarikheiran.blogfa.com
شناسه شابك : [۸۶۸۷-۶۰۰],[۶۰۸۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نشر تاریخ ایران

فهرست كتاب های ناشر