تفکر


مدیر مسئول : باقی، عمادالدین
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. قیطریه شمالی، خ. کتابی (شهید نامی)، ساختمان 1، پ. 15، ط. چهارم جنوبی
صندوق پستی :
تلفن : ۲۲۲۳۰۷۹۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۷۹/۰۶/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۳۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۰۸۵۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تفکر

فهرست كتاب های ناشر