انتشارات برگ


مدیر مسئول : ،
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۴/۰۷/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك :
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر