لقاء


مدیر مسئول : وفایی، محسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. شهدا، ک. آمار (بیست و دو)، پ. 10
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۱۶۴۸۸
تلفن : ۳۷۷۴۴۲۸۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۴۲۸۲
شماره پروانه نشر : ۱۸۹۹ موقت
پست الکترونیکی : ff.ii.pp.aa@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۴۹-۶۲۲],[۸۴۲۵-۹۶۴],[۹۱۵۵۱-۹۶۴],[۹۴۴۶۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : لقاء

فهرست كتاب های ناشر