هنرستان


مدیر مسئول : پردازی‌مقدم، علیرضا
زمینه فعالیت : هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. میرداماد، خ. نفت، ک. یکم، پ. 58
صندوق پستی :
تلفن : ۲۲۲۵۳۸۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۰/۰۷/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۵۳۸۲۸
شماره پروانه نشر : ۱۸۲۱ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۶۰-۹۶۴],[۹۰۶۱۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هنرستان

فهرست كتاب های ناشر