دانشیار


مدیر مسئول : عرفانپور، جعفر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، ک. نیکوکار، پ. 5
صندوق پستی : ۱۳۱۶۶۵۴۳۷۱
تلفن : ۶۶۹۶۳۴۳۴ ، ۶۶۹۶۳۴۳۵۶ ، ۶۶۹۶۳۴۳۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۳۴۳۶
شماره پروانه نشر : ۷۳۳ موقت
پست الکترونیکی : erfanpoor2007@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۰۴۸-۶۰۰],[۷۰۵۵-۶۲۲],[۹۹۰۶۹-۶۲۲],[۷۰۱۵-۹۶۴],[۹۱۱۱۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشیار

فهرست كتاب های ناشر