شرکت انتشارات ویژه نشر


مدیر مسئول : رضائی، علیرضا
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. استاد نجات‌ اللهی، بن‌ بست هواپیمایی، پ. 1
صندوق پستی : ۱۵۹۹۶۸۶۴۱۳
تلفن : ۸۸۹۱۰۰۹۱ ، ۸۸۹۱۰۴۲۵ ، ۸۸۹۱۰۴۲۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۷/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۱۰۴۳۰
شماره پروانه نشر : ۱۳۸۲ موقت
پست الکترونیکی : Info@vijehnashr.com
وب سایت : http://www.vijehnashr.com
شناسه شابك : [۹۹۸۷۴-۶۰۰],[۷۰۶۳-۶۲۲],[۹۵۰۵۹-۶۲۲],[۹۶۳۶۳-۶۲۲],[۷۴۴۰-۹۶۴],[۹۱۳۹۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت انتشارات ویژه نشر

فهرست كتاب های ناشر