پردیس دانش


مدیر مسئول : افتخاراعظم، رسول
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. بهارستان، خ. صفی علیشا، خ. صفی، سمت چپ، ک. سیاح، پ. 10
صندوق پستی : ۱۱۴۶۹۴۴۸۱۱
تلفن : ۳۶۶۱۷۳۳۲ ، ۳۳۹۲۳۱۷۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۹/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۹۰۶۰۶۲
شماره پروانه نشر : ۶۵۰۴ موقت
پست الکترونیکی : pardisedanesh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۰۰-۶۰۰],[۵۷۱۱-۶۰۰],[۲۵۰۹-۹۶۴],[۹۴۹۹۰-۹۶۴],[۹۶۷۷۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پردیس دانش

فهرست كتاب های ناشر