نی نگار


مدیر مسئول : عبادی، محمود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : خ. آبکوه هفت، دانشسرای هشت، پ. 90
صندوق پستی : ۹۱۸۴۸۹۸۷۸۵
تلفن : ۳۷۲۵۱۳۰۲ ، ۳۷۲۷۴۷۶۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۲۵۱۳۰۲
شماره پروانه نشر : ۳۷۶۳ موقت
پست الکترونیکی : marandiz.publisher@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۴۷-۶۰۰],[۸۸۰۰-۶۰۰],[۲۶۱۷-۹۶۴],[۹۲۴۴۱-۹۶۴],[۹۶۸۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نی نگار

فهرست كتاب های ناشر