لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (161)
تالیف (147)
ترجمه (164)
تهران (311)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (8)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (311) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناتوانی‌های یادگیری: اصول نظری تشخیص و راهبردهای آموزشی
نويسنده:اکبر فریار ؛ نويسنده:فریدون رخشان - میترا - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1364 - 4000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- خاطرات جنگ جهانی دوم
نويسنده:وینستن چرچیل ؛ مترجم:تورج فرازمند - نیل،میترا - جلد 6 - چاپ 2 سال 1361 - انتخاب
3- خاطرات جنگ جهانی دوم
نويسنده:وینستن چرچیل ؛ مترجم:تورج فرازمند - نیل،میترا - 690 صفحه - جلد 4 - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 2000 نسخه - انتخاب
4- خاطرات جنگ جهانی دوم
نويسنده:وینستن چرچیل ؛ مترجم:تورج فرازمند - نیل،میترا - 520 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 2000 نسخه - انتخاب
5- خاطرات جنگ جهانی دوم
نويسنده:وینستن چرچیل ؛ مترجم:تورج فرازمند - نیل،میترا - 452 صفحه - جلد 6 - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 2000 نسخه - انتخاب
6- خاطرات جنگ جهانی دوم
نويسنده:وینستن چرچیل ؛ مترجم:تورج فرازمند - نیل،میترا - 472 صفحه - جلد 5 - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 2000 نسخه - انتخاب
7- پژوهشی در تاریخ دیپلماسی ایران: قبل از هخامنشیان تا پایان قاجاریه
نويسنده:محمدعلی مهمیه - میترا - 372 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 950 ریال - انتخاب
8- مجموعه بیست شعر: دریا
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:احمد محیط - میترا - 71 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 110 ریال - انتخاب
9- دهقانان توانگر
نويسنده:خسرو خسروی - میترا - 75 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
10- مصدق هم ملی بود و هم مسلمان
نويسنده:محمد مصدق ؛ مترجم:شمس‌الدین امیرعلائی - میترا - 48 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32