لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(193)
چاپ مجدد (29)
تالیف (174)
ترجمه (48)
تهران (14)
شهرستان (208)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (16)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (222) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حماسه قهرمانان
نويسنده:کوروش صالحی ؛ نويسنده:هاشم کوشا ؛ نويسنده:مازیار آفرین - نی نگار - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 3 -2-92441-964 انتخاب
2- هفت ویژگی افراد موفق
نويسنده:استیون‌آر. کاوی ؛ مترجم:سیدرضا نیازی - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 142 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -63-5828-964 انتخاب
3- روش‌های تحقیق در علوم‌ تربیتی و روانشناسی 280: نکته آموزشی و درسی به همراه 200 آزمون تالیفی و ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 12000 ریال - 2 -71-5828-964-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی آموزشی و درسی 290: نکته آموزشی و درسی به همراه 191 آزمون تالیفی و ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 10000 ریال - 3 -47-5828-964 انتخاب
5- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 280: نکته آموزشی و درسی به همراه 140 آزمون تالیفی و ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 1100 ریال - 5 -46-5828-964 انتخاب
6- روانشناسی رشد: 330 نکته آموزشی و درسی به همراه 500 آزمون تالیفی و ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 11000 ریال - 9 -44-5828-964 انتخاب
7- نظارت و راهنمایی 182: نکته آموزشی و درسی به همراه 125 آزمون تالیفی و ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 10000 ریال - x -43-5828-‭‬‭‎964 انتخاب
8- روانشناسی کودکان استثنایی: 375 نکته آموزشی و درسی به همراه 200 آزمون تالیفی و ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 10000 ریال - 3 -50-5828-964 انتخاب
9- تکنولوژی آموزشی 355: نکته آموزشی و درسی به همراه 150 آزمون تالیفی و ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 11000 ریال - 6 -71-5828-964 انتخاب
10- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی 700: نکته آموزشی و درسی به همراه 260 آزمون تالیفی و آزمونهای ...
نويسنده:علی پاکروان - نشر مرندیز،نشر نی‌نگار - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 12000 ریال - 8 -70-5828-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23