لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(598)
چاپ مجدد (761)
تالیف (107)
ترجمه (1252)
تهران (1358)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (529)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1359) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ پیام
به‌اهتمام:محمود نامنی ؛ به‌اهتمام:عطاء‌الله پرویزروشن ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 5 -1-91984-964 انتخاب
2- رسوایی اخلاقی در کاخ سفید
نويسنده:کنت استار ؛ مترجم:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -0-91984-964 انتخاب
3- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
4- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
5- یه زرافه و نصفی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-91984-4-X انتخاب
6- هنر شادمانگی
نويسنده:دالایی‌لاماچهاردهم بستان-دزین-رگیا-متشو ؛ مترجم:محمدعلی حمیدرفیعی - کتابسرای ‌تندیس - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - 8 -5-91984-964 انتخاب
7- یه زرافه و نصفی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-91984-4-X انتخاب
8- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
9- بدرود آناتولی
نويسنده:دیدو سوتیریو ؛ مترجم:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 18500 ریال - 2 -8-91984-964 انتخاب
10- مردان مریخی، زنان ونوسی: بچه‌های بهشتی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 6 -6-91984-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 136