لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(253)
چاپ مجدد (649)
تالیف (290)
ترجمه (612)
تهران (902)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (902) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسمانکت (چند رسم مردمی)
نويسنده:عبدالرحمان عمادی - آموت - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 5 -4-91197-600-978 انتخاب
2- دوازده گل بهاری (نگاهی به ادبیات دیلمی و طبری)
نويسنده:عبدالرحمان عمادی - آموت - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 4 -1-91197-600-978 انتخاب
3- حمزه آذرک و هرون‌الرشید عباسی (در آئینه دو نامه)
نويسنده:عبدالرحمان عمادی - آموت - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 8 -3-91197-600-978 انتخاب
4- لامداد (چند جستار از ایران)
نويسنده:عبدالرحمان عمادی - آموت - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -2-91197-600-978 انتخاب
5- خوزستان (در نامواژه‌های آن)
نويسنده:عبدالرحمان عمادی - آموت - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -0-91197-600-978 انتخاب
6- اژدهاکشان
نويسنده:یوسف علیخانی - آموت - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2200 نسخه - 3 -8-91197-600-978 انتخاب
7- قدم بخیر مادربزرگ من بود
نويسنده:یوسف علیخانی - آموت - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 0 -9-91197-600-978 انتخاب
8- معجون عشق: گفت‌و‌گوی یوسف علیخانی با ر. اعتمادی، فهیمه رحیمی، امیر عشیری، پری‌نوش صنیعی، نازی صفوی، مریم ریاحی، حسن کریم‌پور ....
نويسنده:یوسف علیخانی - آموت - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 0 -1-91542-600-978 انتخاب
9- عروس بید
نويسنده:یوسف علیخانی - آموت - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -5-91197-600-978 انتخاب
10- به وقت بهشت
نويسنده:نرگس جورابچیان - آموت - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 9 -6-91197-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 91