لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (7)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن کامل تعبیر خواب محمد ابن سیرین و دانیال پیغمبر(ص)
نويسنده:حبیش‌بن‌ابراهیم تفلیسی ؛ مصحح:سیدمجتبی حسینی - نسرین - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -02-6614-964 انتخاب
2- فراتر از عشق
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:احمد افشارپویا - نسرین - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 964-90116-5-X انتخاب
3- راز
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:شهرزاد ارشدنژاد - نسرین - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 6000 نسخه - 11000 ریال - 3 -3-90116-964 انتخاب
4- تایتانیک 2
نويسنده:کلایو کاسلر ؛ مترجم:شهره صباغ‌زاده ؛ مترجم:محمدفاضل ملک - نسرین - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 6 -7-90116-964 انتخاب
5- سرگشته عشق
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:فریدون رضوانیه ؛ مترجم:فریده محمدی - نسرین - 514 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4200 نسخه - 18500 ریال - 1 -4-90116-964 انتخاب
6- برخورد
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:قاسم مشیر - نسرین - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -1-90116-964 انتخاب
7- دوریت کوچک
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:فریده تیموری - نسرین - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 6 -7-90116-964 انتخاب
8- خاطرات نیمه شب
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:بیتا عبیدیان - نسرین - 370 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3200 نسخه - 16000 ریال - 9 -0-90116-964 انتخاب
9- Oxford advanced learner's dictionary
نويسنده:Albert Sydney Hornby ؛ ويراستار:Sally Webmeier ؛ ويراستار:Michael Ashby - نسرین - 1558 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 4400 نسخه - 49500 ریال - انتخاب
10- Simon and the spy
نويسنده:Elizabeth Laird - نسرین - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2