لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13861)
چاپ مجدد (13592)
تالیف (21760)
ترجمه (5693)
تهران (21717)
شهرستان (5736)
كودك و نوجوان (5493)
كمك درسی و آموزشی (9740)

تعداد یافت شده (27453) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- س‍ی‍ن‍م‍ای‌ م‍س‍ت‍ن‍د =‎Nonfiction film; a critical history
نويسنده:ریچاردمران بارسام ؛ مترجم:مصطفی پاریزی - اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی - 325 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
2- زبان انگلیسی و قواعد ساختار جمله
نويسنده:رابرت کرون ؛ مترجم:علی‌اکبر جعفرزاده - رهنما - 320 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
3- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:فرشید اقبال - اقبال - 216 صفحه - خشتی - 11000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
4- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:مایکل اوکندن ؛ مترجم:گلی رحمانیان - صاحب اثر - 240 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 5500 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
5- زبان انگلیسی و قواعد ساختار جمله
نويسنده:رابرت کرون ؛ مترجم:علی‌اکبر جعفرزاده - رهنما،اخگر - 320 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - 1450 ریال - انتخاب
6- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:محمد جوهری - صاحب اثر - 264 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1370 - 1000 ریال - انتخاب
7- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده: شهاب - معراجی - 200 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
8- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:فرشید اقبال - اقبال - 240 صفحه - جیبی - چاپ 22 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
9- فرهنگ جامع الکترونیک: انگلیسی به فارسی
نويسنده:جان مارکس ؛ مترجم:حسین کاظم‌زاده - کمانگیر - 864 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1370 - انتخاب
10- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:مایکل اوکندن ؛ مترجم:گلی رحمانیان ؛ ويراستار:محمدتقی فرامرزی - رودکی - 118 صفحه - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2746