لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(213)
چاپ مجدد (26)
تالیف (197)
ترجمه (42)
تهران (51)
شهرستان (188)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (239) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بمناسه و بم‌ره نگنیه: به شی بالنده‌گان
نويسنده:شهناز عبداللهی - پرسمان،گوران - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -29-2835-964-978 انتخاب
2- بمناسه و بم‌ره نگنیه: به شی میوه‌کان
نويسنده:شهناز عبداللهی - پرسمان،گوران - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 7 -31-2835-964-978 انتخاب
3- بمناسه و بم‌ره نگنیه: به شی حه‌یوانات
نويسنده:شهناز عبداللهی - پرسمان،گوران - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -30-2835-964-978 انتخاب
4- کوی به‌رهه‌مه شعر ییه‌کانی جه‌لا‌ل مه‌له‌کشا (کوردی - فارسی)
نويسنده:جلال ملکشا - پانیذ - 464 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 5 -67-7105-964-978 انتخاب
5- ئاقیده‌ی شیخ سه‌میع (شافیعی)
نويسنده:سمیع واژه‌ای ؛ مصحح:سیدمحمدصادق واژه‌ای - شاری شنو - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 2 -4-92449-600-978 انتخاب
6- دیوانی رواچی
نويسنده:کریم عزیزنژادسارده‌کوسانی ؛ نويسنده:کاوه عزیزنژاد - کوله‌پشتی - 386 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -45-5816-600-978 انتخاب
7- مامه میاو
نويسنده:یونس رضایی ؛ تصويرگر:کاوه شیخی - کوله‌پشتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -02-7217-600-978 انتخاب
8- داستان گنجشک: یادآوری یک داستان قدیمی به زبان کردی گروسی (بیجاری)
نويسنده:علی‌اوسط چراغ‌زاده ؛ تصويرگر:فاطمه زمانه‌رو - کافل - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -1-95596-600-978 انتخاب
9- هه‌ژار بو کوردستان
شاعر:عبدالرحمن شرفکندی - پانیذ - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -85-7105-964-978 انتخاب
10- نم ناز
شاعر:کرم‌رضا فتاحیان - توکلی - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -55-5821-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24