لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درباره توتالیتاریسم
نويسنده:هربرت اسپیرو ؛ نويسنده:جفری پریجر ؛ نويسنده:لوچینو پلیکانی - پردیس دانش - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 1 -7-96777-964 انتخاب
2- واژه‌نامه اصطلاحات صنعت جهانگردی
نويسنده:کامیار ایرانی ؛ ويراستار:نگار الهامیان - پردیس دانش - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 48000 ریال - 8 -9-96777-964 انتخاب
3- یک هفته سرنوشت‌ساز
نويسنده:جان‌میلتون فاگ ؛ مترجم:ناهید کاتبی ؛ ويراستار:مسعود عوض‌خانی - پردیس دانش - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 964-96777-8-X انتخاب
4- ملوک خمسه: قره‌باغ و پنج ملیک ارمنی آن از فروپاشی صفویه تا جنگهای ایران و روس
نويسنده:سو رافی ؛ مترجم:آرا استپانیان - پردیس دانش،شیرازه - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 770 نسخه - 23000 ریال - 4 -0-96777-964 انتخاب
5- درباره توتالیتاریسم
نويسنده:هربرت اسپیرو ؛ مترجم:هادی نوری - پردیس دانش - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 1 -7-96777-964 انتخاب
6- یک هفته سرنوشت‌ساز
نويسنده:جان‌میلتون فاگ ؛ مترجم:ناهید کاتبی - پردیس دانش - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 500 نسخه - 25000 ریال - 964-96777-8-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1