لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسم سلوک
نويسنده:بهمن شریف‌زاده - نیک ملکی - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 2 -4-95612-964 انتخاب
2- زیارت از حرم تا حریم
نويسنده:فاطمه میرزایی‌اهرنجانی - نیک ملکی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 6 -2-95612-964 انتخاب
3- دعا از اجابت تا اصابت
نويسنده:فاطمه میرزایی‌اهرنجانی - نیک ملکی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 8 -1-95612-964 انتخاب
4- فاطر هستی
نويسنده:فاطمه میرزایی‌اهرنجانی - نیک ملکی - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -3-95612-964 انتخاب
5- بیکران عشق و عرفان (عشق در آینه ولایت)
نويسنده:سمانه تیره‌گر ؛ ويراستار:محمد نخی - نیک ملکی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-95612-0-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1