لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (16)
تالیف (2)
ترجمه (23)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ پیام
به‌اهتمام:محمود نامنی ؛ به‌اهتمام:عطاء‌الله پرویزروشن ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 5 -1-91984-964 انتخاب
2- رسوایی اخلاقی در کاخ سفید
نويسنده:کنت استار ؛ مترجم:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 7 -0-91984-964 انتخاب
3- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
4- دختر بخت
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 4 -7-91984-964 انتخاب
5- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
6- یک زرافه و نصفی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-91984-4-X انتخاب
7- دختر بخت
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:اسدالله امرائی ؛ ويراستار:غلامحسین سالمی - کتابسرای ‌تندیس - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -7-91984-964 انتخاب
8- چراغی در زیر شیروانی
نويسنده:شل سیلورستاین ؛ مترجم:طوبی یکتایی - کتابسرای ‌تندیس - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -3-91984-964 انتخاب
9- هنر شادمانگی
نويسنده:دالایی‌لاماچهاردهم بستان-دزین-رگیا-متشو ؛ مترجم:محمدعلی حمیدرفیعی - کتابسرای ‌تندیس - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1500 نسخه - 26000 ریال - 8 -5-91984-964 انتخاب
10- جزایر خرد - سیاست‌های کلان: جزایر تنب و ابوموسی در خلیج فارس
گردآورنده:هوشنگ امیراحمدی ؛ مترجم:اسدالله امرائی - کتابسرای ‌تندیس - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -2-91984-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3