لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (28)
تالیف (33)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سری تست‌های جامع زیست‌شناسی سوم تجربی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 168 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 5000 نسخه - 4400 ریال - 5 -2-90790-964 انتخاب
2- سری تستهای جامع ریاضیات
نويسنده:عباس رهبری ؛ ويراستار:محمد محتشم ؛ ويراستار:سیدحسین هاشمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 212 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 2 -9-90790-964 انتخاب
3- سری تستهای جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 296 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 6800 ریال - 7 -1-90790-964 انتخاب
4- سری تستهای جامع شیمی نظام جدید
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:محمد منانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 7800 ریال - 1 -4-90790-964 انتخاب
5- سری تستهای جامع زیست‌شناسی (ج 1 و 2)
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 12500 ریال - 9 -0-90790-964 انتخاب
6- مسایل، تمرینات نمونه و تستهای مکانیک: (فیزیک 4) "چهارم ریاضی نظام قدیم"
نويسنده:عبدالعلی مقدم‌سرا - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 276 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 نسخه - 11000 ریال - 964-90790-5-X انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی گیاهی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 148 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
8- سری تستهای جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی ؛ نويسنده:فرشاد صدوقیان - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 180 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 4400 ریال - 6 -7-90790-964 انتخاب
9- سری تست‌های جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 132 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
10- سری تست‌های جامع زیست‌شناسی
نويسنده:فرهاد میثمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 132 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 8 -6-90790-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4