لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوریت کوچک
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:فریده تیموری - نسرین - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 6 -7-90116-964 انتخاب
2- برخورد
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:قاسم مشیر - نسرین - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -1-90116-964 انتخاب
3- سرگشته عشق
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:فریدون رضوانیه ؛ مترجم:فریده محمدی - نسرین - 514 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4200 نسخه - 18500 ریال - 1 -4-90116-964 انتخاب
4- خاطرات نیمه شب
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:کاوه رحیمیان - درسا - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 9 -0-90116-964 انتخاب
5- فراتر از عشق
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:احمد افشارپویا - نسرین - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 964-90116-5-X انتخاب
6- راز
نويسنده:دانیل اس‍ت‍ی‍ل‌ ؛ مترجم:شهرزاد ارشدنژاد - نسرین - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 6000 نسخه - 11000 ریال - 3 -3-90116-964 انتخاب
7- تایتانیک 2
نويسنده:کلایو کاسلر ؛ مترجم:شهره صباغ‌زاده ؛ مترجم:محمدفاضل ملک - نسرین - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 6 -7-90116-964 انتخاب
8- خاطرات نیمه شب
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:بیتا عبیدیان - نسرین - 370 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3200 نسخه - 16000 ریال - 9 -0-90116-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1