لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (205)
تالیف (257)
ترجمه (1)
تهران (258)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (250)

تعداد یافت شده (258) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:فرهاد نیاقی ؛ ويراستار:امیرمحمد جوادی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 9 -80-6249-964 انتخاب
2- پرسشهای چهارگزینه‌ای زمین‌شناسی (سوم نظام جدید)
نويسنده:سیدحسین هاشمی ؛ ويراستار:کیوان فلاح‌عابد ؛ ويراستار:آزاده مهدوی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 7 -02-6249-964 انتخاب
3- پرسشهای چهارگزینه‌ای ریاضیات (4)
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ ويراستار:مهرناز ذوقی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 9 -15-6249-964 انتخاب
4- پرسشهای چهارگزینه‌ای ریاضیات (5)
نويسنده:رضا نونهال‌آذر ؛ ويراستار:مهرناز ذوقی ؛ ويراستار:سیما حسینی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8700 ریال - 0 -14-6249-964 انتخاب
5- مجموعه جامع ریاضیات (3)
نويسنده:کیوان کریمی ؛ ويراستار:سیما حسینی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 7200 ریال - 8 -10-6249-964 انتخاب
6- اطلس و راهنمای تکنیکی جراحی‌های کوچک در مطب
نويسنده:قاسم شفیعی ؛ نويسنده:باقر سخنران ؛ ويراستار:فاطمه طهماسب - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 8800 ریال - 1 -05-6249-964 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی جانوری (نظام جدید)
نويسنده:فرهاد میثمی ؛ ويراستار:فرزام پروا ؛ ويراستار:افسانه شیرانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 240 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 16500 ریال - 964-6249-06-X انتخاب
8- پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک پیش‌دانشگاهی (1) علوم تجربی
نويسنده:فرین کمانگیر ؛ ويراستار:سیما حسینی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 4 -12-6249-964 انتخاب
9- پرسشهای چهارگزینه‌ای ادبیات فارسی (5)
نويسنده:هامون سبطی ؛ نويسنده:احمد سبحانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -81-6249-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 0 -93-6249-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26