لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (104)
تالیف (50)
ترجمه (115)
تهران (165)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (165) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب عشق جادویی
نويسنده:میگل سرانو ؛ مترجم:سیروس شمیسا - میترا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 8 -29-5998-964 انتخاب
2- آتش درون
نويسنده:کارلوس کاستاندا ؛ مترجم:مهران کندری ؛ مترجم:مسعود کاظمی - میترا - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 11500 ریال - 2 -18-5998-964 انتخاب
3- معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 4 -03-5998-964 انتخاب
4- گوزن سیاه سخن می‌گوید (سرگذشت مرد مقدسی از طایفه‌ی اوگ لالاسو)
نويسنده: گوزن‌سیاه ؛ مترجم:عسکری پاشائی - میترا - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 5 -42-5998-964 انتخاب
5- خیر و شر
نويسنده:جیدو کریشنامورتی ؛ مترجم:حبیب‌الله صیقلی - میترا - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 6000 ریال - 8 -63-5998-964 انتخاب
6- قدرت دعا: روش‌های ساده دعا‌ کردن که می‌توانند نتایج پویایی برای‌تان به بار آورند!
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:مینا اعظامی - نشر میترا،صورتگر - 200 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 نسخه - 8 -94-5998-964 انتخاب
7- معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - میترا - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 4 -03-5998-964 انتخاب
8- کرانه فعال بی‌کرانگی
نويسنده:کارلوس کاستاندا ؛ مترجم:مهران کندری - میترا - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 6 -50-5998-964 انتخاب
9- بگذار سخن بگویم! (شهادتی است از دومیتیلا، زنی از معادن بولیوی)
نويسنده:دومیتیلا باریوس‌درچونگارا ؛ نويسنده:مویما وییزر ؛ مترجم:احمد شاملو - میترا - 406 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 964-5998-45-X انتخاب
10- پرده‌های بازی
نويسنده:جلال ستاری - میترا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 13500 ریال - 4 -48-5998-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17