لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (59)
تالیف (100)
ترجمه (10)
تهران (110)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سینما و ادبیات: مصاحبه با دست‌اندرکاران سینما و ادبیات
گردآورنده:مسلم منصوری - نشر علم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 11000 ریال - 4 -74-5989-964 انتخاب
2- چشمه آب حیات
نويسنده:حمزه سردادور - نشر علم - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 6 -42-5989-964 انتخاب
3- عبور از باغ قرمز
نويسنده:جواد مجابی - نشر علم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 11500 ریال - 5 -51-5989-964 انتخاب
4- این سه زن: اشرف پهلوی ـ مریم فیروز ـ ایران تیمورتاش
نويسنده:مسعود بهنود - نشر علم - 468 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1377 - 7700 نسخه - 16500 ریال - 8 -07-5989-964 انتخاب
5- هفت عادت مردمان کامیاب: درس‌هایی آموزنده در دگرگون سازی شخصیت
نويسنده:استیون‌آر. کاوی ؛ مترجم:یحیی شمس - نشر علم - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 15500 ریال - 3 -35-5989-964 انتخاب
6- آنسوی نیزار
نويسنده:حسن کریم‌پور - علم - 770 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 115000 ریال - 6 -87-5989-964 انتخاب
7- از طاووس تا فرح: جای پای زن در مسیر تاریخ معاصر ایران
نويسنده:محمود طلوعی - نشر علم - 562 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 1650 نسخه - 95000 ریال - 7 -50-5989-964 انتخاب
8- این سه زن: اشرف پهلوی ـ مریم فیروزـ ایران تیمور تالش
نويسنده:مسعود بهنود - نشر علم - 468 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1375 - 5500 نسخه - 14500 ریال - 7 -07-5989-964 انتخاب
9- این سه زن: اشرف پهلوی ـ مریم فیروز ـ ایران تیمورتاش
نويسنده:مسعود بهنود - نشر علم - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1378 - 7700 نسخه - 18000 ریال - 8 -07-5989-964 انتخاب
10- گزیده‌ی تاریخ بیهقی
نويسنده:محمدبن‌حسین بیهقی ؛ به‌اهتمام:نرگس روان‌پور ؛ مصحح:کمال اجتماعی - نشر علم - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 8 -69-5989-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11