لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (271)
تالیف (283)
ترجمه (41)
تهران (324)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (324) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:مهری باقری - نشر قطره - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 2200 نسخه - 8500 ریال - 964-5958-27-X انتخاب
2- هفت پیکر حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 3 -42-5958-964 انتخاب
3- گفت‌وگو با احمد شاملو، محمود دولت‌آبادی، مهدی اخوان ثالث
نويسنده:محمد محمدعلی - نشر قطره - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2200 نسخه - 11000 ریال - 964-5958-75-X انتخاب
4- شاهنامه فردوسی: متن کامل
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی - نشر قطره - 1384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 1 -12-5958-964 انتخاب
5- هفت پیکر حکیم نظامی گنجه‌ای
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - نشر قطره - 430 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 3 -42-5958-964 انتخاب
6- مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق
نويسنده:عباس ماهیار - نشر قطره - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 4 -02-5958-964 انتخاب
7- الگو و برش به روش متری: لباس کودک و نوجوان دختران: 2 تا 14 سال، پسران 2 تا 17 سال
نويسنده:وینفرد آلدریچ ؛ مترجم:نیره یونسی - نشر قطره - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 8 -62-5958-964 انتخاب
8- الگو و برش به روش متری: لباس کودک و نوجوان دختران: 2 تا 14 سال، پسران 2 تا 17 سال
نويسنده:وینفرد آلدریچ ؛ مترجم:نیره یونسی - نشر قطره - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 8 -62-5958-964 انتخاب
9- گزیده اشعار خاقانی
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ گردآورنده:عباس ماهیار - نشر قطره - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 6 -29-5958-964 انتخاب
10- الگو و برش به روش متری: لباس کودک و نوجوان دختران: 2 تا 14 سال، پسران 2 تا 17 سال
نويسنده:وینفرد آلدریچ ؛ مترجم:نیره یونسی - نشر قطره - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 8 -62-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33