لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (211)
تالیف (21)
ترجمه (278)
تهران (299)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (178)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (299) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکلات
نويسنده:جوآن هریس ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - کتابسرای ‌تندیس - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 2500 ریال - 7 -20-5757-964 انتخاب
2- کوییدیچ در گذر زمان
نويسنده:کنیل‌ورتی ویسپ ؛ گردآورنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -15-5757-964 انتخاب
3- جی کی رولینگ: جادوگری در پس چهره هری پاتر
نويسنده:مارک شپیرو ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 7 -17-5757-964 انتخاب
4- جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها
نويسنده:نیوت اسکمندر ؛ مقدمه:آلبوس دامبلدور ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -14-5757-964 انتخاب
5- هری پاتر و زندانی آزکابان
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - کتابسرای ‌تندیس - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -01-5757-964 انتخاب
6- هری پاتر و سنگ جادو
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:سعید کبریایی - کتابسرای ‌تندیس - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 9 -02-5757-964 انتخاب
7- هری پاتر و محفل ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه ؛ نقاش:مری گرندپری - کتابسرای ‌تندیس - 416 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -74-5757-964 انتخاب
8- هری پاتر و محفل ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه ؛ نقاش:مری گرندپری - کتابسرای ‌تندیس - 416 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -74-5757-964 انتخاب
9- هری پاتر و محفل ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه ؛ نقاش:مری گرندپری - کتابسرای ‌تندیس - 416 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -74-5757-964 انتخاب
10- هری پاتر و محفل ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:ویدا اسلامیه ؛ نقاش:مری گرندپری - کتابسرای ‌تندیس - 416 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -74-5757-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30