لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(489)
چاپ مجدد (224)
تالیف (457)
ترجمه (256)
تهران (712)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (713) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سینما در آینه خورشید "به بهانه فیلم سرزمین خورشید"اثر احمدرضا درویش
به‌اهتمام:سپیده شاملو ؛ به‌اهتمام:شیوا ارسطویی ؛ به‌اهتمام:سپندیار شاملو - نشر علم - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 3 -022-405-964 انتخاب
2- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران
نويسنده:عبدالعظیم رضایی - نشر علم - 1018 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 32500 ریال - 5 -021-405-964 انتخاب
3- هفت پادشاه: ناگفته‌ها از زندگی و روزگار سلاطین قاجار
نويسنده:محمود طلوعی - نشر علم - 626 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 6 -009-405-964 انتخاب
4- هفت پادشاه: ناگفته‌ها از زندگی و روزگار سلاطین قاجار
نويسنده:محمود طلوعی - نشر علم - 704 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 964-405-010-X انتخاب
5- ارمغان عشق
نويسنده:نسرین ثامنی - نشر علم - 276 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 11000 نسخه - 11000 ریال - 2 -014-405-964 انتخاب
6- تاریخ فوتبال و جام جهانی
مقدمه:عطا بهمنش ؛ مقدمه:زب بلاتر ؛ مترجم:مهدی اسداللهی - نشر علم - 564 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 4400 نسخه - 85000 ریال - 1 -023-405-964 انتخاب
7- تاریخ فوتبال و جام جهانی
مقدمه:عطا بهمنش ؛ مقدمه:زب بلاتر ؛ مترجم:مهدی اسداللهی - نشر علم - 564 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 4400 نسخه - 85000 ریال - 964-405-014-X انتخاب
8- عباس میرزا نایب السلطنه
نويسنده:ناصر نجمی - نشر علم - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 9800 ریال - 3 -005-405-964 انتخاب
9- یعقوب، فرزند لیث
نويسنده:نگین ایرانبان - نشر علم - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 10500 ریال - 5 -004-405-964 انتخاب
10- خواندنیهای تاریخی
نويسنده:محمود طلوعی - نشر علم - 284 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3300 نسخه - 24500 ریال - 2 -031-405-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72