لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(202)
چاپ مجدد (150)
تالیف (280)
ترجمه (72)
تهران (351)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (112)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (352) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Start with songs: let's learn English through songs and chants 1
- رهنما - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 4 -024-367-964 انتخاب
2- Hi! 1: English for children through songs & games : pupil's book & workbook
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ نويسنده:علی‌اصغر ذوالفقاری - رهنما - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 5 -001-367-964 انتخاب
3- زبان‌شناسی: درآمدی بر زبان و ارتباط
نويسنده:آندرین آکماجین ؛ مترجم:علی بهرامی - رهنما - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 36000 ریال - 2 -087-367-964 انتخاب
4- فرهنگ جدید پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی
نويسنده:ویلیام‌الگزاندرنیومن دورلند ؛ مترجم:فرید مدرس‌موسوی ؛ مترجم:محسن ارجمند - رهنما - 1714 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 2 -008-367-964 انتخاب
5- Hi! 2: English for children through songs & games : pupil's book & workbook
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ نويسنده:علی‌اصغر ذوالفقاری - رهنما - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 8500 ریال - 3 -002-367-964 انتخاب
6- Novel & interpretation: a pragmatic approach
نويسنده:نوذر نیازی - رهنما - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1200 نسخه - 25000 ریال - 5 -127-367-964 انتخاب
7- بررسی جامع سوالات زبان عمومی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی آموزش، مترجمی ... 1383 - 1375
نويسنده:منصور فهیم ؛ نويسنده:محمدهادی محمودی ؛ نويسنده:علی یعقوب‌نژادی - رهنما - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 34000 ریال - 6 -149-367-964 انتخاب
8- درآمدی بر روان‌شناسی زبان
نويسنده:ضیاء حسینی - رهنما - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -184-367-964 انتخاب
9- Learn by reading: a comprehension-based approach to learning English: for pre-university students
نويسنده:مسعود تاج‌الدینی - رهنما - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 0 -088-367-964 انتخاب
10- Easy Persian: book 4
نويسنده:علاء‌الدین پازارگادی - رهنما - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -204-367-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36