لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (754)
تالیف (821)
ترجمه (16)
تهران (837)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (811)

تعداد یافت شده (837) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (1)
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 7 -061-352-964 انتخاب
2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:محمد منانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 216 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1381 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 6 -067-352-964 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (3)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری ؛ ويراستار:مرجان اکبری‌کامرانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 324 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1381 - 10000 نسخه - 18000 ریال - 964-352-048-X انتخاب
4- حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی "کتاب عام"
نويسنده:رضا نونهال‌آذر ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 10000 نسخه - 17500 ریال - 4 -054-352-964 انتخاب
5- پرسشهای چهارگزینه‌ای حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)
نويسنده:رضا نونهال‌آذر ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 10000 نسخه - 17500 ریال - 4 -054-352-964 انتخاب
6- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:محمد منانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 308 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1381 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 6 -067-352-964 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک
نويسنده:محمد محتشم ؛ ويراستار:شاهین اقبال ؛ ويراستار:فرشاد بابایی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 5 -062-352-964 انتخاب
8- زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:هامون سبطی - اندیشه‌سازان - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 7 -058-352-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (2)
نويسنده:محمد محتشم ؛ ويراستار:شاهین اقبال ؛ ويراستار:فرشاد بابایی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 408 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 5 -062-352-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی (3)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری ؛ ويراستار:مرجان اکبری‌کامرانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 360 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1381 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 3 -063-352-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 84