ابزار وبمستر

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (754)
تاليف (821)
ترجمه (16)
تهران (837)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسي و آموزشي (811)
تعداد يافت شده (837) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- پرسشهای چهارگزینه‌ای شیمی (2)
بهمن بازرگانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 10000 نسخه - 12000 ريال - 5 -000-352-964 انتخاب
2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (1)
فرهاد ابوالقاسمی ؛ عطاء‌الله صادقی ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 5000 نسخه - 17000 ريال - 7 -061-352-964 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه تحلیلی و جبر خطی
رضا نونهال‌آذر - اندیشه‌سازان - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1381 - 10000 نسخه - 16000 ريال - 5 -059-352-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (2)
عطاء‌الله صادقی ؛ فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 15000 ريال - 7 -075-352-964 انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (2)
بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری ؛ ويراستار:محمد منانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 206 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1381 - 10000 نسخه - 17000 ريال - 6 -067-352-964 انتخاب
6- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (1)
فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 10000 نسخه - 12000 ريال - 9 -060-352-964 انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1)
بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1381 - 10000 نسخه - 29000 ريال - 964-352-065-X انتخاب
8- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (2)
عطاء‌الله صادقی ؛ فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 نسخه - 15000 ريال - 7 -075-352-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (1)
محمد محتشم - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 10000 نسخه - 19000 ريال - 0 -073-352-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (1)
محمد محتشم - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1381 - 5000 نسخه - 19000 ريال - 0 -073-352-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 84 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]