لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(83)
چاپ مجدد (754)
تالیف (821)
ترجمه (16)
تهران (837)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (811)

تعداد یافت شده (837) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (1)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ ويراستار:سیدعلی شهدی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 7 -061-352-964 انتخاب
2- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه تحلیلی و جبر خطی
نويسنده:رضا نونهال‌آذر - اندیشه‌سازان - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1381 - 10000 نسخه - 16000 ریال - 5 -059-352-964 انتخاب
3- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (2)
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 7 -075-352-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (2)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری ؛ ويراستار:محمد منانی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 206 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1381 - 10000 نسخه - 17000 ریال - 6 -067-352-964 انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (1)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 10000 نسخه - 12000 ریال - 9 -060-352-964 انتخاب
6- پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1)
نويسنده:بهمن بازرگانی ؛ ويراستار:علیرضا علمداری - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1381 - 10000 نسخه - 29000 ریال - 964-352-065-X انتخاب
7- پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات (2)
نويسنده:عطاء‌الله صادقی ؛ نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 7 -075-352-964 انتخاب
8- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (1)
نويسنده:محمد محتشم - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 10000 نسخه - 19000 ریال - 0 -073-352-964 انتخاب
9- پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (1)
نويسنده:محمد محتشم - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1381 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 0 -073-352-964 انتخاب
10- پرسش‌های چهارگزینه‌ای هندسه (2)
نويسنده:فرهاد ابوالقاسمی ؛ نويسنده:محمد حکمت - موسسه‌ فرهنگی‌ انتشاراتی‌ اندیشه‌ سازان - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 10000 نسخه - 13000 ریال - 6 -019-352-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 84