لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(497)
چاپ مجدد (401)
تالیف (485)
ترجمه (413)
تهران (895)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (898) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفع تبعیض از زنان: مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران
نويسنده:مهرانگیز کار - نشر قطره - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 0 -039-341-964 انتخاب
2- فرهنگ‌شناسی: گفتارهایی در زمینه‌ی فرهنگ و تمدن
نويسنده:چنگیز پهلوان - نشر قطره - 570 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 110 نسخه - 23000 ریال - 1 -047-341-964 انتخاب
3- عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست
نويسنده:گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش هگل ؛ مترجم:مهبد ایرانی‌طلب - نشر قطره - 554 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 110 نسخه - 26000 ریال - 2 -038-341-964 انتخاب
4- عشق کشی
نويسنده:محمد بهارلو - نشر قطره - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 6500 ریال - 5 -045-341-964 انتخاب
5- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: پادشاهی‌ کیخسرو داستان فرود
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 144 صفحه - (در25جلد ) - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 110 نسخه - 5700 ریال - 1 -033-341-964 انتخاب
6- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: داستان جنگ هاماوران و به آسمان رفتن کاووس و جنگ هفت گردان
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 84 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 110 نسخه - 3300 ریال - 1 -033-341-964 انتخاب
7- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: داستان رستم و سهراب
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 116 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 110 نسخه - 4700 ریال - 964-341-034-X انتخاب
8- خواهر، برادرهای سازگار: برخوردهای موثر با کشمکش و رقابت فرزندان
نويسنده:آدل فیبر ؛ نويسنده:ایلین مزلیش ؛ مترجم:مژگان جهانگیر - نشر قطره - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 9 -060-341-964 انتخاب
9- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 176 صفحه - جلد 15 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1650 نسخه - 7000 ریال - 964-341-051-X انتخاب
10- داستانهای نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی: داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - نشر قطره - 120 صفحه - جلد 13 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1650 نسخه - 5000 ریال - 9 -043-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 90