لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تنها راز موفقیت، دوام آوردن
نويسنده:مارک یارنل ؛ نويسنده:رنه ریدیارنل ؛ مترجم:پرستو شوکتی‌ماسوله - پردیس دانش - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 964-2509-13-X انتخاب
2- تنها راز موفقیت، دوام آوردن
نويسنده:مارک یارنل ؛ نويسنده:رنه ریدیارنل ؛ مترجم:پرستو شوکتی‌ماسوله - پردیس دانش - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 964-2509-13-X انتخاب
3- تنها راز موفقیت، دوام آوردن
نويسنده:مارک یارنل ؛ نويسنده:رنه ریدیارنل ؛ مترجم:پرستو شوکتی‌ماسوله - پردیس دانش - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 نسخه - 50000 ریال - 964-2509-13-X انتخاب
4- چگونه اهداف خوب به واقعیت بدل می‌شوند؟ ده درس برای تربیت خود و دیگران و دست یافتن به اوج موفقیت
نويسنده:برایان کلمر ؛ مترجم:مسعود عوض‌خانی ؛ ويراستار:بردیا شاهمرادی - پردیس دانش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 1 -12-2509-964 انتخاب
5- تنها راز موفقیت، دوام آوردن
نويسنده:مارک یارنل ؛ نويسنده:رنه ریدیارنل ؛ مترجم:پرستو شوکتی‌ماسوله - پردیس دانش - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 4000 نسخه - 60000 ریال - 964-2509-13-X انتخاب
6- یادداشت‌هایی از آشوب‌های عشایری و سیاسی آذربایجان
نويسنده:عبدالله طهماسبی - پردیس دانش،شیرازه - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 700 نسخه - 14000 ریال - 8 -00-2509-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1