لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (123)
تالیف (124)
ترجمه (90)
تهران (187)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (214) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی سیاست (جامعه‌شناسی سیاسی) تعریف و عرصه‌ی سیاست، نفوذ، قدرت، کشور، ملت، دولت ...
نويسنده:عبدالحمید ابوالحمد - توس - 640 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 3300 نسخه - 29000 ریال - 9 -302-315-964 انتخاب
2- دولت، مردم و همگرایی
تدوين:محسن فردرو ؛ تدوين:اصغر رضوانی - نشر آن - 316 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 23000 ریال - 9 -61-7211-964 انتخاب
3- تبارهای دولت استبدادی
نويسنده:پری آندرسون ؛ مترجم:حسن مرتضوی - ثالث - 800 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 650000 ریال - 8 -723-380-964-978 انتخاب
4- قومیت و قوم‌گرایی در ایران: افسانه و واقعیت
نويسنده:حمید احمدی - نشر نی - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ریال - 964-312-424-X انتخاب
5- مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:فرشته پیام - مکتب ماهان - 150 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -75-6083-600-978 انتخاب
6- جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی
نويسنده:حسین بشیریه - نشر نی - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 6 -183-312-964 انتخاب
7- ساخت جامعه
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:اکبر احمدی - نشر علم - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 770 نسخه - 245000 ریال - 6 -850-224-964-978 انتخاب
8- تاملاتی در جامعه‌شناسی سیاسی: احزاب، جنبش‌های اجتماعی و مشارک سیاسی
نويسنده:عبدالعزیز مولودی - افق علم - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -13-8387-600-978 انتخاب
9- واقع‌گرایی انتقادی؛ رهیافتی نوین در جامعه‌شناسی سیاسی و روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی انقلاب اسلامی و مسئله هسته‌ای ایران
نويسنده:علی فلاحی‌سیف‌الدین ؛ نويسنده:محمود شهیدی - افق آینده - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 120000 ریال - 5 -8-94103-600-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی سیاسی احزاب: نهضت آزادی
نويسنده:علی باقی‌نصرآبادی ؛ نويسنده:عبدالله شمسی - تحسین - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 4500 ریال - 6 -25-5879-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22