لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (118)
تالیف (116)
ترجمه (89)
تهران (180)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (37)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آزمون‌های 10 سال کنکور ارشد جامعه‌شناسی سیاسی "علوم سیاسی"
نويسنده:کبری میرعظیمی - ارشد - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 50000 ریال - 3 -062-115-600-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی سیاسی کلان (تحلیلی بین کشوری از بی‌ثباتی سیاسی)
نويسنده:محمدرضا طالبان - جامعه‌شناسان - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -51-5546-600-978 انتخاب
3- اولویت دموکراسی بر فلسفه
نويسنده:ریچارد رورتی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - طرح نو - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 0 -026-489-964-978 انتخاب
4- نوسازی و دگرگونی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
نويسنده:پرویز دلیرپور ؛ ويراستار:محسن دیانت - دانشگاه پیام نور - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 6 -687-387-964-978 انتخاب
5- فرهنگ و سیاست
نويسنده:برتران بدیع ؛ مترجم:احمد نقیب‌زاده - نشر دادگستر - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-6352-26-X انتخاب
6- مبانی جامعه‌شناسی سیاسی
نويسنده:ژان-ایو دورماگن ؛ نويسنده:دانیل موشار ؛ مترجم:عبدالحسین نیک‌گهر - آگه - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 330 نسخه - 220000 ریال - 6 -238-329-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی
نويسنده:حسین بشیریه - نشر نی - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1397 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 9 -183-312-964-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی سیاسی احزاب ایران
نويسنده:عبدالله شمسی ؛ نويسنده:قدرت‌الله بهرامی ؛ نويسنده:آیت مظفری - پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، زمزم هدایت - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 2 -513-246-964-978 انتخاب
9- جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی
نويسنده:مایکل راش ؛ مترجم:منوچهر صبوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 3500 نسخه - 27500 ریال - 5 -273-459-964 انتخاب
10- جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی
نويسنده:حسین بشیریه - نشر نی - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 6 -183-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21