لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (118)
تالیف (151)
ترجمه (20)
تهران (148)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (171) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
نويسنده:علی علاقه‌بند - نشر روان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 46 سال 1389 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 7 -1-90388-964 انتخاب
2- فلسفه تعلیم و تربیت: رسالت مدرسه در رویکرهای فلسفی، عرفانی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی
نويسنده:داود معنوی‌پور - دوران - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 220 نسخه - 200000 ریال - 5 -80-8891-964-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
نويسنده:علی علاقه‌بند - نشر روان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -1-90388-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
نويسنده:مرتضی منادی - آوای نور - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 200 نسخه - 400000 ریال - 4 -022-309-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
نويسنده:علی علاقه‌بند - نشر روان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 42 سال 1386 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1-90388-964 انتخاب
6- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
نويسنده:حسین دایی‌زاده ؛ نويسنده:حیدر جانعلی‌زاده‌چوب‌بستی ؛ نويسنده:امین دایی‌زاده - نوروزی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 5 -772-364-600-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
نويسنده:محمدرسول گلشن‌فومنی - نشر دوران - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 1600 نسخه - 38000 ریال - 8 -46-6221-964-978 انتخاب
8- مفاهیم کلیدی پیربوردیو
نويسنده:مایکل گرنفل ؛ مترجم:محمدمهدی لبیبی ؛ مقدمه:محمد عبداللهی - شرکت نشر نقد افکار - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200 نسخه - 550000 ریال - 0 -010-228-964-978 انتخاب
9- آسیب‌شناسی تربیت اجتماعی
گردآورنده:عبدالعظیم کریمی ؛ ويراستار:محمد پوریان - عابد،اندیشه معاصر - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2100 نسخه - 15000 ریال - 5 -762-364-964 انتخاب
10- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
نويسنده:محمود شارع‌پور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 7 -885-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18