لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (59)
تالیف (31)
ترجمه (66)
تهران (92)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - شرکت سهامی انتشار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1392 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 1 -04-5735-964-978 انتخاب
2- ساخت‌یابی
نويسنده:جان پارکر ؛ مترجم:حسین‌علی قاضیان - نشر نی - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 34000 ریال - 7 -871-312-964 انتخاب
3- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - انتشار - 447 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 250 ریال - انتخاب
4- ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت
نويسنده:کارل مانهایم ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200 نسخه - 200000 ریال - 5 -0494-02-600-978 انتخاب
5- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - شرکت سهامی انتشار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1383 - 3000 نسخه - 37500 ریال - 1 -04-5735-964 انتخاب
6- کاربرد نظریه‌های اجتماعی در روش‌شناسی تحقیق
نويسنده:مهرداد نوابخش - بهمن برنا - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 1 -96-8023-964-978 انتخاب
7- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - شرکت سهامی انتشار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1375 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 1 -04-5735-964 انتخاب
8- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
9- جامعه‌شناسی زنان
نويسنده:پاملا ابوت ؛ نويسنده:کلر والاس ؛ مترجم:منیژه نجم‌عراقی - نشر نی - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1500 نسخه - 78000 ریال - 2 -588-312-964 انتخاب
10- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - انتشار - 448 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1370 - 1550 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10