لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (62)
تالیف (31)
ترجمه (70)
تهران (95)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - شرکت سهامی انتشار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 1 -04-5735-964 انتخاب
2- هم‌کنش‌گرایی نمادی: (چشم‌انداز و روش)
نويسنده:هربرت بلومر ؛ مترجم:حسین‌ابوالحسن تنهایی - دریایی تنهایی،بهمن برنا - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 8 -5-96837-600-978 انتخاب
3- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - شرکت سهامی انتشار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 3000 نسخه - 17500 ریال - 1 -04-5735-964 انتخاب
4- ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت
نويسنده:کارل مانهایم ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200 نسخه - 200000 ریال - 5 -0494-02-600-978 انتخاب
5- کشاکش آرا در جامعه‌شناسی
نويسنده:استیون سیدمن ؛ مترجم:هادی جلیلی - نشر نی - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -934-312-964 انتخاب
6- روش‌های پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی
نويسنده:محمدکریم منصوریان ؛ ويراستار:فرحناز فرهمندفر - نوید شیراز - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 13500 ریال - 6 -077-358-964 انتخاب
7- کاربرد نظریه‌های اجتماعی در روش‌شناسی تحقیق
نويسنده:مهرداد نوابخش - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 9 -32-2533-964-978 انتخاب
8- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - شرکت سهامی انتشار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1380 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -04-5735-964 انتخاب
9- دستور زبان جامعه
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - سفیر اردهال - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 550 نسخه - 50000 ریال - 3 -92-6068-600-978 انتخاب
10- کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
نويسنده:فرامرز رفیع‌پور - شرکت سهامی انتشار - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1392 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 1 -04-5735-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11