لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (14)
تالیف (10)
ترجمه (33)
تهران (31)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردان مشرق زمین: چنگیز، تیمور، محمود غزنوی
نويسنده:یونس تقی‌زاده‌تقوائی - آواژه ابریشمی - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -17-7976-600-978 انتخاب
2- تیموریان، امیر تیمور و جانشینان او در ایران
نويسنده:ایرج رامتین - آیین تربیت،سنبله - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -176-428-964-978 انتخاب
3- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آئینه دانش - 305 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 5 -285-215-600-978 انتخاب
4- تیمور فاتح جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام ؛ ويراستار:راحیل اکبریان‌راد - الهام - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -45-5077-600-978 انتخاب
5- زندگی شگفت‌آور تیمور
نويسنده:احمدبن‌محمد ابن‌عربشاه ؛ مترجم:محمدعلی نجاتی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 0 -297-445-964-978 انتخاب
6- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - سپهر ادب - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 7 -30-9923-964-978 انتخاب
7- زندگی پرماجرای تیمور جهانگشا
نويسنده:جاستین ماروتسی ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار اندیشه - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 250000 ریال - 1 -66-5462-600-978 انتخاب
8- تیمورلنگ گورکانی
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - ساحل،آوای عشق - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -81-6495-964-978 انتخاب
9- تیمورلنگ گورکانی
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - ساحل،آوای عشق - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 4 -81-6495-964-978 انتخاب
10- تیمور لنگ: آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - یمام - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 200000 ریال - 4 -7-97498-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5