لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (17)
تالیف (10)
ترجمه (40)
تهران (36)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی پرماجرای تیمور جهانگشا
نويسنده:جاستین ماروتسی ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار اندیشه - 418 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 270000 ریال - 1 -66-5462-600-978 انتخاب
2- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - مهراد،فراروی - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 7 -50-8799-964-978 انتخاب
3- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آئینه دانش - 305 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 5 -285-215-600-978 انتخاب
4- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ذهن پویا - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -15-6799-622-978 انتخاب
5- تاریخ ایران: دوره تیموریان
محقق: دانشگاه‌کمبریج ؛ مترجم:یعقوب آژند - جامی - 472 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 33000 ریال - 964-5620-49-X انتخاب
6- امیر تیمور
نويسنده:آناتولی‌پترویچ ناواسلتسیف ؛ مترجم:ترجمان بهداد - منشور امید - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 500 نسخه - 4600 ریال - 3 -6-92672-964 انتخاب
7- تاریخ ایران: دوره تیموریان
نويسنده: دانشگاه‌کمبریج ؛ مترجم:یعقوب آژند - جامی - 414 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 28000 ریال - 964-5620-49-X انتخاب
8- تیمورلنگ گورکانی
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - ساحل،آوای عشق - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 4 -81-6495-964-978 انتخاب
9- تیمور لنگ: آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - یمام - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 200000 ریال - 4 -7-97498-600-978 انتخاب
10- زندگی پرماجرای تیمور جهانگشا
نويسنده:جاستین ماروتسی ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار اندیشه - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 250000 ریال - 1 -66-5462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5