لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (16)
تالیف (10)
ترجمه (39)
تهران (35)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی پرماجرای تیمور جهانگشا
نويسنده:جاستین ماروتسی ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار اندیشه - 418 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 1 -66-5462-600-978 انتخاب
2- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - نیک فرجام،سپهر ادب - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 2 -29-9913-964-978 انتخاب
3- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - نسیم قلم - 264 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 3 -84-8241-600-978 انتخاب
4- تیمورلنگ گورکانی
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - ساحل،آوای عشق - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -81-6495-964-978 انتخاب
5- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - قلم مکنون،ابتکار دانش،گنج عرفان،یاس زهرا (س) - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 50000 ریال - 0 -54-2527-964-978 انتخاب
6- تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان
نويسنده:مسعود محمدی - مبنای خرد - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 3 -61-5939-600-978 انتخاب
7- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام ؛ ويراستار:آزیتا شیخی‌پورمطلق - سروش‌گستر - 234 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -12-6369-600-978 انتخاب
8- تیمور لنگ: راه‌گشای جهان‌گیری و جهان‌داری غرب (تحلیلی از روابط تنگاتنگ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، دیپلماسی، آمیزه‌های فرهنگی و فراز و فرود شرق و غرب)
نويسنده:جان داروین ؛ مترجم:احمد عظیمی‌بلوریان - رسا - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -824-317-964-978 انتخاب
9- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ذهن پویا - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -15-6799-622-978 انتخاب
10- زندگی پرماجرای تیمور جهانگشا
نويسنده:جاستین ماروتسی ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار اندیشه - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 1 -66-5462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5