لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (31)
تالیف (29)
ترجمه (16)
تهران (38)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تیمور لنگ، آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - دنیای کتاب - 366 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 50000 ریال - 9 -207-346-964-978 انتخاب
2- تیمورلنگ چهره هراس‌انگیز تاریخ
نويسنده:محمد احمدپناهی - حافظ نوین - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 1 -05-6180-964 انتخاب
3- تیمور
نويسنده:مهدی فرهانی‌منفرد - مدرسه - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 7000 نسخه - 7500 ریال - 4 -653-385-964 انتخاب
4- تیمور لنگ: فاتح جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ایران جوان - 316 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 4000 نسخه - 65000 ریال - 7 -22-5798-600-978 انتخاب
5- تیمور
نويسنده:مهدی فرهانی‌منفرد - مدرسه - 94 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -653-385-964 انتخاب
6- تیمور لنگ: آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - پر - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110 نسخه - 170000 ریال - 2 -86-8007-964-978 انتخاب
7- تیمور گورکان
نويسنده:محمد احمدپناهی - نشر باد - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -26-6527-600-978 انتخاب
8- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان
نويسنده:حسین میرجعفری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 3000 نسخه - 41500 ریال - 6 -478-459-964-978 انتخاب
9- روضه‌های ششم و هفتم از خلد برین (تاریخ تیموریان و ترکمانان)
نويسنده:محمدیوسف واله‌اصفهانی ؛ مصحح:هاشم محدث - مرکز نشر میراث مکتوب، میراث مکتوب - 812 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 9 -51-6781-964 انتخاب
10- تیمور لنگ: فاتح جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ارمغان - 274 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 210 نسخه - 250000 ریال - 0 -30-8974-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5