لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (39)
تالیف (92)
ترجمه (5)
تهران (66)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرصت‌های طلایی نوروز
نويسنده:محمدمهدی فجری - بهار دل‌ها - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -37-5836-600-978 انتخاب
2- فرصت‌های طلایی نوروز
نويسنده:محمدمهدی فجری - بهار دل‌ها - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -37-5836-600-978 انتخاب
3- نوروز باستانی از دیدگاه اسلام
نويسنده:حسین ملااحمدی‌شورکی - میراث ماندگار - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -60-2959-964-978 انتخاب
4- نوروز خجسته‌پی: نگاهی به مراسم نوروزی در تاجیکستان و آسیای میانه
نويسنده:روزی احمدف ؛ مترجم:نرگس فراهانی - مهراج - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 5 -45-5683-600-978 انتخاب
5- نوروز، جشن کهن و جاودان آریایی
نويسنده:احمد نوری - آرتامیس - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -6-96488-964-978 انتخاب
6- نوید بهار
نويسنده:جواد انصافی ؛ ويراستار:مریم غلامحسینی - مسیر دانشگاه - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 6 -31-6750-600-978 انتخاب
7- نوروز: جستارهایی پیرامون نوروز از دانشنامه ایرانیکا با سخنی از دکتر علی بیگدلی
گردآورنده:مصطفی صداقت‌رستمی - ترفند - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -34-5963-600-978 انتخاب
8- آموزش سبزه‌های نوروزی
نويسنده:بتول اسفندیاری - هنرهای ‌ابریشم - 72 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 8 -29-8509-964-978 انتخاب
9- نوروز (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:علی دهباشی - شرکت نشر نقد افکار - 1140 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 6 -005-228-964-978 انتخاب
10- آموزش سبزه‌های نوروزی
نويسنده:بتول اسفندیاری - هنرهای ‌ابریشم - 72 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -1-94158-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10