لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (14)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -823-459-964 انتخاب
2- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 37000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
3- Bescherelle: la conjugaison pour tous: dictionnaire de 12000 verbes
نويسنده:Michel Arrive - جانزاده - 262 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 4100 نسخه - 48500 ریال - انتخاب
4- L'art De Conjuguer: Dictionnaire De 12000 Verbes
- جانزاده - 160 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3100 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
5- Bescherell: la conjugaison pour tous
نويسنده:LouisNicolas Bescherelle - زبان ملل - 264 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
6- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
7- بررسی مقایسه‌ای وجه و زمان فعل در زبانهای فارسی و فرانسه
نويسنده:سهیلا فتاح ؛ نويسنده:وجیهه هواکشیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 12000 ریال - 5 -035-530-964-978 انتخاب
8- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 85000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
9- بررسی مقایسه‌ای وجه و زمان فعل در زبانهای فارسی و فرانسه
نويسنده:سهیلا فتاح ؛ نويسنده:وجیهه هواکشیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 11000 ریال - 5 -035-530-964-978 انتخاب
10- Bescherelle: la conjugaison pour tous
نويسنده:Michel Arrive - جانزاده - 266 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 3600 نسخه - 48500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2