لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (26)
تالیف (0)
ترجمه (44)
تهران (42)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دو قند عسل
نويسنده:جودی بلوم ؛ مترجم:پرناز نیری - افق، کتابهای فندق - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 7 -031-353-600-978 انتخاب
2- یک قدم تا بهشت
نويسنده:آن نا ؛ مترجم:مامک بهادرزاده ؛ ويراستار:مهیندخت فلامکی - پیک آوین - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 31000 ریال - 5 -01-8148-964 انتخاب
3- خروس جنگی
نويسنده:جری اسپینلی ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 2 -146-369-964 انتخاب
4- نانت و باگت
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده - پرتقال - 38 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -40-8347-600-978 انتخاب
5- دری و دندان شیری
نويسنده:ابی هنلن ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -262-462-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قرمز فلفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر - ایران بان - 220 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -249-188-600-978 انتخاب
7- خروس جنگی
نويسنده:جری اسپینلی ؛ مترجم:پروین علی‌پور ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 2 -146-369-964 انتخاب
8- مرد و گاری‌اش
نويسنده:دونالدیوجین هال ؛ مترجم:مائده جلوخانیان ؛ تصويرگر:باربارا کونی - مفتاح حکیم - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -7-98344-600-978 انتخاب
9- دری و دندان شیری
نويسنده:ابی هنلن ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -262-462-600-978 انتخاب
10- صندلی برای مادرم
نويسنده:ویرا.بی ویلیامز ؛ مترجم:زهرا جمشیدیان - مفتاح حکیم - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -0-98537-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5