لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (11)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرنامه مصر
نويسنده:نادر ریاحی‌سامانی ؛ ويراستار:مجید اثنی‌عشری ؛ ويراستار:محمد تحریرچی - سازمان چاپ و انتشارات، سازمان اوقاف و امور خیریه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -809-422-964-978 انتخاب
2- عکس یادگاری با فرعون: یادداشت‌ها و برداشت‌های سفر مصر
نويسنده:عباس نادری ؛ ويراستار:فاطمه نادری - قو - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -013-156-964-978 انتخاب
3- گزیده سفرنامه ناصرخسرو
نويسنده: ناصرخسرو ؛ به‌اهتمام:نادر وزین‌پور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -391-445-964 انتخاب
4- سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی به انضمام روشنایی‌نامه و سعادت‌نامه
نويسنده: ناصرخسرو ؛ مصحح:محمود غنی‌زاده - اساطیر - 212 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 5 -325-331-964 انتخاب
5- گزیده سفرنامه ناصرخسرو
نويسنده: ناصرخسرو ؛ به‌اهتمام:نادر وزین‌پور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1383 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 3 -391-445-964 انتخاب
6- سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی به انضمام روشنایی‌نامه و سعادت‌نامه
نويسنده: ناصرخسرو ؛ مصحح:محمود غنی‌زاده - اساطیر - 248 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 700 نسخه - 120000 ریال - 8 -325-331-964-978 انتخاب
7- سفرنامه محمد خانجیج بوسنوی به مصر: تصحیح کتاب یصف فیه رحلته الی مصر
نويسنده:محمد خانجی‌بوسنوی ؛ محقق:علی‌اکبر ضیائی - بین‌المللی امین - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -7-98495-600-978 انتخاب
8- دو سفرنامه: سیاحتنامه مصر و اسلامبول (1317 ق) میرزا محمودخان حسینی (نعمت فسایی)، راپورت سیات مصر (1296 ق) میرزا محمد مهندس
نويسنده:اکرم حسن‌آبادی - تابران - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 1 -16-5898-964 انتخاب
9- عکس یادگاری با فرعون: یادداشت‌ها و برداشت‌های سفر مصر
نويسنده:عباس نادری - قو - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 5 -013-156-964-978 انتخاب
10- نامه‌هایی از مصر
نويسنده:گوستاو فلوبر ؛ مترجم:نرگس جلالتی - کتابسرای ‌تندیس - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 6 -036-182-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2