لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(332)
چاپ مجدد (129)
تالیف (337)
ترجمه (124)
تهران (337)
شهرستان (124)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (461) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرکز فکر: راهکارهای کاربردی برای تمرکز در مطالعه، عبادت و کار
نويسنده:سیدمجتبی حورایی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - سیدمجتبی حورایی - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 750000 ریال - 2 -0943-04-600-978 انتخاب
2- ضرب فهم‌ها
نويسنده:بهین اربابی - بهین اربابی - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 1 -5326-04-964-978 انتخاب
3- تفاوتهای فردی در نظام آموزشی
نويسنده:زهرا بهرامی ؛ نويسنده:افسانه خدابنده - یایلیق - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 9 -45-7470-600-978 انتخاب
4- یادگیری چگونه یاد گرفتن (مهارت‌های شناختی و فراشناختی یادگیری)
نويسنده:احمد عابدی - برترین اندیشه - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -35-5275-600-978 انتخاب
5- یادگیری مبتنی بر تیم آموزش پزشکی
نويسنده:مریم علیزاده ؛ نويسنده:غلامرضا حسن‌زاده - ابن سینا - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -83-7150-964-978 انتخاب
6- راهبردهای نوین تدریس
نويسنده:افسانه لطفی‌عظیمی - دبیزش - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 380000 ریال - 1 -9-98416-600-978 انتخاب
7- چگونگی یاددهی - یادگیری اثربخش: ضرورت یاددهی - یادگیری
نويسنده:حسین فرخ‌مهر - نوشته - 80 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 5 -67-9990-964-978 انتخاب
8- مهارت‌های یادداشت‌برداری و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سیمین گلستانی - سنجش و دانش - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 180000 ریال - 9 -066-469-600-978 انتخاب
9- دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط‌گرایی
نويسنده:جورج زیمنس ؛ مترجم:حسین اسکندری - آوای نور - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -043-309-600-978 انتخاب
10- پنج عامل موثر در بهبود یادگیری: تغذیه، خواب، تنفس، مصرف آب، ورزش
نويسنده:داود بابابیگلو ؛ ويراستار:محمدرضا وفا ؛ تصويرگر:سالومه گل‌نراقی - کانون فرهنگی آموزش - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -038-126-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47