لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(335)
چاپ مجدد (131)
تالیف (341)
ترجمه (125)
تهران (339)
شهرستان (127)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (466) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظامهای آموزش از راه دور
نويسنده:سرجو الیوت ؛ مترجم:علیرضا یزدان‌پناه ؛ ويراستار:علی ابراهیمی - وزارت جهاد سازندگی، موسسه عالی علمی -کاربردی - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 4 -7-91900-964 انتخاب
2- فکر می‌کنی مطالعه بلدی؟!: عواملی که باعث می‌شوند ما نتوانیم مطالعه کنیم....
نويسنده: سازمان مطالعات و انسان‌شناسی هومرو ؛ مترجم:پرویز مظفری‌مال‌امیری ؛ ويراستار:مژگان مدیری - آرمان رشد - 70 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 7 -91-8310-964-978 انتخاب
3- منابع یادگیری در تعلیم و تربیت
نويسنده:اکبر سلیمان‌نژاد ؛ نويسنده:محمد وفائی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 9 -558-530-964-978 انتخاب
4- چگونه بخوانیم که بهتر یاد بگیریم: مطالعه - برنامه‌ریزی: برای استفاده دانشجویان، دانش‌آموزان و اولیاء
نويسنده:حسنعلی میرزابیگی ؛ نويسنده:معصومه نهاوندی ؛ نويسنده:حسن حیدریان - آوامتن - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3500 نسخه - 16000 ریال - 1 -4-92444-964 انتخاب
5- نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تربیتی
نويسنده:دیل‌اچ شانگ ؛ مترجم:اکبر رضایی - آیدین،یانار - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 4 -36-5871-600-978 انتخاب
6- روش‌های نوین یاددهی - یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش
نويسنده:فریدون اکبری‌شلدره‌ای ؛ نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری علیزاده - فرتاب - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -51-7964-964-978 انتخاب
7- اصول یادگیری آسان
نويسنده:علی ذوالفقاری - نارنج - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -92-6372-964-978 انتخاب
8- چراغ مطالعه: راهنمای کاربردی برای دستیابی به مطالعه لذت‌بخش و موثر
نويسنده:رضا حیدری‌قاسم‌آبادی - رضا حیدری‌قاسم‌آبادی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -7710-04-600-978 انتخاب
9- بهتر بخوانیم، بیشتر بدانیم
نويسنده:مریم‌سادات فتاح‌زاده - آوای برتر - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -26-6632-600-978 انتخاب
10- مشارکت والدین در یادگیری: آموزه‌هایی برگرفته از پژوهش (گزارشی از دفتر مشارکت میان انجمن و خانواده - مدرسه در استرالیا)
نويسنده:سیداحمد هاشمی ؛ مترجم:آتنا مسن‌آبادی ؛ مترجم:آمنه مسن‌آبادی - گیوا - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -210-451-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47