ابزار وبمستر

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تاليف (11)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (11) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- معجزه قرآن در عصر حاضر (زندگینامه کربلایی کاظم و انس او با قرآن)
حمیدرضا مرادی ؛ ويراستار:محمد ملکی - نور علی نور - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 8000 ريال - 8 -5-92671-964 انتخاب
2- مردی از جنس آفتاب (شرح حال داستانی کربلایی کاظم کریمی ساروقی)
مهسا فاضلی ؛ ويراستار:محسن ذوالفقاری - هم میهن - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 12000 ريال - 2 -08-2876-964-978 انتخاب
3- کربلایی کاظم، آیت حق: بازنگری مستندات موجود در واقعه‌ی حافظ کل قرآن شدن کربلایی کاظم کریمی ساروقی با عنایت الهی در یک لحظه
محمدحسن گودرزی ؛ مهین محمدی ؛ ويراستار:ملیحه جعفری - اندیشه مطهر - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 3 -60-7444-600-978 انتخاب
4- مردی برتر از کامپیوتر: داستان کشاورز بیسوادی که در چند لحظه دانشمند شد
عباس مبشری - نشر تدبیر - 292 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 14300 ريال - 8 -41-6504-964 انتخاب
5- معجزه قرآن در عصر حاضر (زندگینامه کربلایی کاظم و انس او با قرآن)
حمیدرضا مرادی ؛ ويراستار:محمد ملکی - نور علی نور - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 5000 نسخه - 25000 ريال - انتخاب
6- مردی برتر از کامپیوتر: داستان کشاورز بیسوادی که در چند لحظه دانشمند شد
عباس مبشری - نشر تدبیر - 292 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 14300 ريال - 8 -41-6504-964 انتخاب
7- معجزه قرآن در عصر حاضر (زندگینامه کربلایی کاظم و انس او با قرآن)
حمیدرضا مرادی ؛ ويراستار:محمد ملکی - نور علی نور - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ريال - انتخاب
8- معجزه قرآن در عصر حاضر (زندگینامه کربلایی کاظم و انس او با قرآن)
حمیدرضا مرادی ؛ ويراستار:محمد ملکی - نور علی نور - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ريال - انتخاب
9- معجزه قرآن در عصر حاضر (زندگینامه کربلایی کاظم و انس او با قرآن)
حمیدرضا مرادی ؛ ويراستار:محمد ملکی - نور علی نور - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ريال - انتخاب
10- معجزه قرآن در عصر حاضر (زندگینامه کربلایی کاظم و انس او با قرآن)
حمیدرضا مرادی ؛ ويراستار:محمد ملکی - نور علی نور - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1387 - 3000 نسخه - 20000 ريال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]