لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (70)
تالیف (125)
ترجمه (70)
تهران (151)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (195) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تیمورلنگ گورکانی
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - ساحل،آوای عشق - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -81-6495-964-978 انتخاب
2- تیمور لنگ: آخرین فاتح بزرگ جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - یمام - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 200000 ریال - 4 -7-97498-600-978 انتخاب
3- احسن التواریخ
نويسنده:حسن روملو ؛ به‌اهتمام:عبدالحسین نوائی - اساطیر - 634 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 76000 ریال - 8 -282-331-964 انتخاب
4- تیمور
نويسنده:مهدی فرهانی‌منفرد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -653-385-964-978 انتخاب
5- روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک
نويسنده:ایمن‌ابراهیم شریده - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 0 -291-361-964 انتخاب
6- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - نیلوفر نقره‌ای - 272 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 270000 ریال - 4 -9-97256-600-978 انتخاب
7- رجال و تاریخ خواف در مجمل فصیحی (فصیح خوافی)
به‌اهتمام:عبدالمجید عصاری‌رودی - شاملو - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 3 -81-5229-600-978 انتخاب
8- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان (رشته تاریخ)
نويسنده:بدرالسادات علیزاده‌مقدم ؛ نويسنده:ساسان طهماسبی‌کهیانی ؛ ويراستار:هوشنگ خسروبیگی - دانشگاه پیام نور - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 65000 ریال - 5 -0256-14-964-978 انتخاب
9- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - آیینه ‌دانش - 304 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 120000 ریال - 4 -65-5756-600-978 انتخاب
10- گوهرشاد بیگم
گردآورنده:مهدی نصیری‌دهقان - امیرصدرا - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -02-6403-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20