لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (72)
تالیف (127)
ترجمه (70)
تهران (153)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (197) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تیمور گورکان
نويسنده:محمد احمدپناهی - ترفند - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -09-7332-964-978 انتخاب
2- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - مهراد،فراروی - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 7 -50-8799-964-978 انتخاب
3- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان
نويسنده:حسین میرجعفری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 9 -478-459-964 انتخاب
4- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان (رشته تاریخ)
نويسنده:بدرالسادات علیزاده‌مقدم ؛ نويسنده:ساسان طهماسبی‌کهیانی ؛ ويراستار:هوشنگ خسروبیگی - دانشگاه پیام نور - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 65000 ریال - 5 -0256-14-964-978 انتخاب
5- تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان (رشته تاریخ)
نويسنده:بدرالسادات علیزاده‌مقدم ؛ نويسنده:ساسان طهماسبی‌کهیانی ؛ ويراستار:هوشنگ خسروبیگی - دانشگاه پیام نور - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 150 نسخه - 190000 ریال - 5 -0256-14-964-978 انتخاب
6- روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک
نويسنده:ایمن‌ابراهیم شریده - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 0 -291-361-964 انتخاب
7- زبده‌ التواریخ
نويسنده:محمدمحسن مستوفی ؛ به‌اهتمام:بهروز گودرزی - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1500 نسخه - 8800 ریال - انتخاب
8- تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان
نويسنده:مسعود محمدی - مبنای خرد - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 3 -61-5939-600-978 انتخاب
9- سرگذشت جانشینان تیمور [تلخیص و بازنویسی کتاب روضه‌الصفا اثر خواندمیر]
به‌اهتمام:فرزاد زیباپور - میراثبان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -1-96912-964-978 انتخاب
10- تحلیل گفتمانی تاریخ: گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران
نويسنده:فاطمه رستمی ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 2 -3-99337-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20