لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(112)
چاپ مجدد (61)
تالیف (112)
ترجمه (61)
تهران (133)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منم تیمور جهانگشا: سرگذشت تیمور لنگ بقلم خود او
گردآورنده:مارسل بریون ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - بهزاد - 658 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 4 -14-2569-964-978 انتخاب
2- احسن التواریخ
نويسنده:حسن روملو ؛ به‌اهتمام:عبدالحسین نوائی - اساطیر - 634 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 76000 ریال - 8 -282-331-964 انتخاب
3- مطلع سعدین و مجمع بحرین: دفتر دوم 851 - 875 ه.ق
نويسنده:عبدالرزاق‌بن‌اسحاق عبدالرزاق‌سمرقندی ؛ به‌اهتمام:عبدالحسین نوایی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 452 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -145-426-964 انتخاب
4- بررسی ویژگی‌های زبانی عهد تیموری
نويسنده:عبدالله حسن‌زاده‌میرعلی ؛ ويراستار:مهدی احمدی‌لفورکی - مسافر - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 5 -84-9253-600-978 انتخاب
5- ایران در عصر تیموریه
نويسنده:سیدحسین رضوی‌خراسانی ؛ ويراستار:جعفر ربانی - قدیانی - 74 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 2 -181-251-600-978 انتخاب
6- تیمور
نويسنده:مهدی فرهانی‌منفرد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -653-385-964-978 انتخاب
7- تحلیل و ارزش‌سنجی گاه‌شماره‌های متون تاریخی عصر تیموری
نويسنده:علی صفی‌پور - مجمع ذخائر اسلامی - 332 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 320000 ریال - 8 -882-988-964-978 انتخاب
8- شاهرخ تیموری
نويسنده:اصغر ندیری - مدرسه - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 7 -741-385-964 انتخاب
9- تیمورلنگ گورکانی
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - ساحل،آوای عشق - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -81-6495-964-978 انتخاب
10- ایران در عصر تیموری
نويسنده:عباس رمضانی - کتاب تارا - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -009-485-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18