لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (150)
تالیف (187)
ترجمه (85)
تهران (226)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (50)

تعداد یافت شده (272) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس و مجموعه سوالهای طبقه‌بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها 85-70...
نويسنده:محسن نظری - نگاه دانش - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 4 -53-7119-964 انتخاب
2- اقتصاد برای همه: تشریح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده
نويسنده:علی سرزعیم ؛ مقدمه:هادی صالحی‌اصفهانی - ترمه - 294 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 9 -394-978-964-978 انتخاب
3- اقتصاد کلان
نويسنده:اشکان رحیم‌زاده ؛ نويسنده:احسان فضل‌الهی - محتشم - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -97-6817-964-978 انتخاب
4- اقتصاد کلان
نويسنده:متیاس دوپکه ؛ نويسنده:اندرودبلیو سلگرن ؛ نويسنده:اندرس لنرت - آماره - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -40-7446-600-978 انتخاب
5- مسائل اقتصاد کلان
نويسنده:بهنام مرادی - فرانما - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 0 -47-7004-600-978 انتخاب
6- اقتصاد کلان
نويسنده:تیمور رحمانی - برادران - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 5 -6-91967-964 انتخاب
7- اقتصاد کلان: اصول و سیاستها
نويسنده:گیتی رمضانیان‌لنگرودی - ترمه - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 4 -53-7893-964-978 انتخاب
8- اقتصاد کلان
نويسنده:تیمور رحمانی - برادران - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 5 -6-91967-964 انتخاب
9- اقتصاد کلان
نويسنده:رودیگر دورنبوش ؛ نويسنده:استنلی فیشر ؛ مترجم:یدالله دادگر - آسیم - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 6 -65-8277-964 انتخاب
10- اقتصاد دقیق: رویکردی متفاوت برای حل تضادها و تناقضهای اقتصاد کلان
نويسنده:سیدمحمدحسین حسینی - مهرالنبی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -19-7985-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28